Jak zmienił się podział obowiązków w polskich domach?