FRoSTA angażuje się w działania na rzecz lokalnej społeczności i zachowania bioróżnorodności